ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ КОЦЕЉЕВА
УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/25. ГОДИНУ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
З А
Р О Д И Т Е Љ Е

     “Предшколска установа „Полетарац“ расписује конкурс за упис деце за радну 2024/25.годину. Конкурс за упис деце у Предшколску установу „Полетарац“ Коцељева биће расписан у периоду од 15.априла до 13. маја 2024.године. – преко Портала Е-Управа/ услуга Е – вртић.
У овом периоду сви родитељи заинтересовани за упис деце за радну 2024/25. моћи ће да поднесу захтев за упис електронским путем (Родитељи/други законски заступници попуњавају електронски образац Пријаве за упис, прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају). За децу која су уписана у целодновни борвак, не треба слати захтев за упис у ППП јер ће аутоматски бити уписана (обнова уписа). Када родитељ/други законски заступник поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима.
Додатну документацију за упис када постоји нека од специфичности у статусу детета/ родитеља : када родитељи нису држављани Републике Србије, за децу са потребом за додатном подршком, за децу самохраних родитеља или за децу из породица које користе неки облик социјалне заштите биће потребно да родитељи допуне и пошаљу је на маил poletaracko@gmail.com, којом доказују наведени статус.

Линк за услугу: https://euprava.gov.rs/usluge/5633

    Родитељи деце рођене у периоду од 01.03.2018. до 28.02.2019.године уписују децу у ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.
      За све информације у вези уписа и достављање додатне документације у време Конкурса позвати на број: 015/556-217

ПУ „Полетарац“ Коцељева
Омладинска 3, Коцељева
poletaracko@gmail.com

ПУ „Полетарац“ Коцељева
Комисија за упис

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ КОЦЕЉЕВА
УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2024/25. ГОДИНУ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
З А
Р О Д И Т Е Љ Е

     “Предшколска установа „Полетарац“ расписује конкурс за упис деце за радну 2024/25.годину. Конкурс за упис деце у Предшколску установу „Полетарац“ Коцељева биће расписан у периоду од 15.априла до 13. маја 2024.године. – преко Портала Е-Управа/ услуга Е – вртић.
У овом периоду сви родитељи заинтересовани за упис деце за радну 2024/25. моћи ће да поднесу захтев за упис електронским путем (Родитељи/други законски заступници попуњавају електронски образац Пријаве за упис, прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају). За децу која су уписана у целодновни борвак, не треба слати захтев за упис у ППП јер ће аутоматски бити уписана (обнова уписа). Када родитељ/други законски заступник поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима.
Додатну документацију за упис када постоји нека од специфичности у статусу детета/ родитеља : када родитељи нису држављани Републике Србије, за децу са потребом за додатном подршком, за децу самохраних родитеља или за децу из породица које користе неки облик социјалне заштите биће потребно да родитељи допуне и пошаљу је на маил poletaracko@gmail.com, којом доказују наведени статус.

Линк за услугу: https://euprava.gov.rs/usluge/5633

    Родитељи деце рођене у периоду од 01.03.2018. до 28.02.2019.године уписују децу у ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.
      За све информације у вези уписа и достављање додатне документације у време Конкурса позвати на број: 015/556-217

ПУ „Полетарац“ Коцељева
Омладинска 3, Коцељева
poletaracko@gmail.com

ПУ „Полетарац“ Коцељева
Комисија за упис

ПОЧЕЛА ЈЕ ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА, КОЈУ СУ ДЕЦА ПАЖЉИВО ПРАТИЛА И МАКЕТУ СВОЈЕ „КУЋЕ СРЕЋЕ“ ПРАВИЛА.