О НАМА

             Својим свакодневним радом и несебичним залагањем сви запослени доприносе да Предшколска установа ”Полетарац” буде и остане ”кућа дечје среће”, јер је срећно детињство услов за стварање срећног и успешног човека.

Наша мисија је да и даље одрастамо до великог и чистог дечјег срце и да све око нас учинимо хуманијим и лепшим. Предшколска установа која је била и остаће кућа за децу у којој се улепшава и чува детињство, открива и упознаје свет и стиче способност за успешно сналажење у њему.”

Мисија наше Установе је усмерена на заштиту деце и поштовање њиховог положаја, на пружање помоћи породицама у вршењу породичних функција и на друштво да траје и обнавља се. Циљ је и даље неговање, надоградња и обогаћивање васпитно-образовног рада, неге, исхране и рекреације деце, добрих односа са родитељима и локалном заједницом, као и професионализама запослених, кроз тимски рад и стручно усадвршавање. Желимо да будемо установа која васпитава, образује, негује, подстиче креативност, заједништво, солидарност, истинске људске вредности. Деци улепшавамо детињство, а родитељима родитељство. Данас смо установа која је била и остаће отворена за све промене којима може допринети побољшању положаја деце и породице и остварењу бољег квалитета живота као општег развојног циља.

Акценат будућег развоја наше Установе усмерен је, пре свега, на стварању просторних услова и обухват што већег броја деце предшколским васпитањем и образовањем на овом подручју. Почетком године је почела изградња новог објекта који ће моћи да прими сву заинтересовану децу.

Отворени смо за сарадњу, како са родитељима, локалном заједницом тако и са другим предшколским установама.